Följ Elmia AB

Gränsöverskridande transporter skapar utveckling mellan länder

Nyhet   •   Okt 09, 2019 22:10 CEST

Henrik Andersson från Sweco ledde paneldebatten där Lars Westin, Cerum, Stein Batalden, Jernbanedirektoratet, Per Olof Lingwall, Trafikverket, Christin Borg, Mittstråket Sundsvall–Trondheim, Jonas Karlsson, Oslo – Stockholm 2.55 och Stein Erik Lauvås

Hur ska vi få till mer gränsöverskridande samverkan inom järnvägsbranschen? Frågan diskuterades på ett välbesökt seminarium under Elmia Nordic Transport Infrastructure. Och alla i panelen var överens. Det behövs ökad tydlighet för att skapa långsiktiga samarbetsformer.

En utökad internationaliserad ekonomi och fördjupade politiska och ekonomiska samarbeten inom EU bidrar till en större samverkan mellan olika länder. Frågan är bara hur man ska gå vidare.

­– Ju närmare samarbete vi har mellan de nordiska länderna, desto mer utveckling, såväl infrastrukturmässigt som ekonomiskt, säger Stein Erik Lauvås i Nordiska rådet.

– Analyser, modeller och utredningar har tagits fram sedan länge. Vad vi behöver är politiskt hållbara beslut på regeringsnivå hos de inblandade länderna.

Ökad och bättre infrastruktur i Sverige, Norge och Finland skulle innebära att såväl person- som godstransporter skulle gynnas. Jonas Karlsson, vd på Oslo – Stockholm 2.55, menar att det kan bero på okunskap.

– Kunskapsmässigt finns det allvarliga brister i hur stort utbyte transportmässigt som egentligen sker mellan Sverige och Norge. Här skulle en bättre infrastruktur mellan länderna generera en ökning inom både handels- och tjänstesektorn.

Att inte de tre länderna redan i dag har ett större samarbete transportmässigt kan bero på historiska aspekter.

– Historiskt sett har inga transportvägar i väst-östlig riktning byggts ut. Mycket har att göra med exempelvis kalla kriget när Nato inte ville ha fri passage för ryssarna över Sverige och tvärtom, säger Lars Westin på Cerum, Centrum för regionalkunskap på Umeå universitet.

– Detsamma gäller Inlandsbanan, som många ansåg kom för nära respektive gräns.

Samtliga i panelen var överens om att ett gränsöververkande samarbete vore att föredra. Det skulle gynna handeln, godstransport och göra det enklare för gemene man att åka smidigt mellan länderna.

Ett gemensamt ministerråd för transporter, ökad tydlighet i hur processen ska drivas vidare, ett allmänt biljettsystem, att gemensamma projekt säkerställs och skapande av långsiktiga samarbetsformer fanns bland annat på panelens önskelista.

– Länderna har gemensamt varit dåliga på att handgripligt bygga en gemensam infrastruktur. Gör vi det finns vinster att hämta, säger Jonas Karlsson.

Bildtext:

Henrik Andersson från Sweco ledde paneldebatten där Lars Westin, Cerum, Stein Batalden, Jernbanedirektoratet, Per Olof Lingwall, Trafikverket, Christin Borg, Mittstråket Sundsvall–Trondheim, Jonas Karlsson, Oslo – Stockholm 2.55 och Stein Erik Lauvås, Nordiska rådet, deltog.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.