Följ Elmia AB

Gröna kunskaper på Elmia Park

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2017 11:00 CEST

Det finns ett ökat behov av kunskap om hur man sköter golfens grönytor. Behovet av utbildning inom hela grönytebranschen är också stort. På Elmia Park 26-28 september handlar seminarieutbudet om allt från golfens gröna ytor till skötsel av kyrkans grönytor.

Swedish Greenkeepers Association (SGA) och Svenska Golfförbundet (SGF) arrangerar tillsammans med Elmia Park seminarier som passar Course Manager, Head Greenkeepers och Greenkeepers.

– Elmia Park är en av de viktigaste mötesplatserna för oss i grönytebranschen. Jag ser en tydlig trend i att allt fler, på flera nivåer i branschen, utbildar sig. Detta avspeglar sig också i den kvalitetshöjning som setts på våra golfbanor de senaste åren.För att möta upp den ökade efterfrågan på kunskap, har vi på SGA/SGF gjort en tydlig förändring i seminarierna inom golf, säger Göran Tyrsing, VD på SGA.

Häxringarnas mystik och återlämnade gravrätter

Ett av de ämnen som kommer diskuteras inom golf är häxringar. Dr Jennie Keighley från England har flera år forskat om häxringars uppkomst och orsaker och håller på mässans första dag en tänkvärd föreläsning om dessa, deras utbredning och orsaker.

– Häxringar är ett ökande problem och även om Dr Jennie Keighley inte har alla svar än, så finns det mycket att lära under den här föreläsningen, säger Göran Tyrsing.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Elmia Park håller seminarier som handlar om kyrkans grönyteskötsel. De senaste åren har nya frågor uppstått, till exempel det ökande antalet återlämnande gravplatser.

– Inom överskådlig tid kommer efterfrågan på mark för traditionella kist- och urngravar att minska ytterligare. Hur vi ska hantera överskottsmarken och uttjänta gravstenar är frågor vi diskuterar och delar erfarenheter kring, säger Eva Grönwall, kyrkogårdskonsulent i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Tillgänglighet och hybridgräs

På Elmia Park diskuteras även tillgänglighet. Minst 1,5 miljoner svenskar har någon form av bestående funktionsnedsättning, från nedsatt rörelseförmåga till lässvårigheter. Gravplatser ska kunna besökas av alla, utan hinder.

– Ofta är olika hinder enkelt avhjälpta, utan stora kostnader. Vi tittar också på hur tillgängligheten kan planeras in på ett tidigt stadium när en kyrkogård ska restaureras eller nyplaneras, säger Eva Grönwall.

Mässans seminarieprogram innehåller även föreläsningar om hur man sköter en fotbollsplan effektivt och kvalitativt, vad det finns för fördelar, möjligheter och erfarenheter med hybridgräs och hur man ska hantera dagvatten för att undvika översvämningar.

– Tillsammans med våra samarbetspartners Swedish Greenkeepers Association (SGA), Svenska Golfförbundet (SGF) och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har ambitionen varit att skapa ett brett och intressant seminarieprogram, som speglar så väl bredden hos våra besökare, som mässan som helhet, avslutar Klas Brandt, projektledare på Elmia Park.

Mer information

Klas Brandt, projektledare Elmia Park, 036-15 21 09, klas.brandt@elmia.se
Göran Tyrsing, VD Swedish Greenkeepers Association, 044-24 86 60, kansli@sgariks.se
Eva Grönwall, kyrkogårdskonsulent i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation,
08-737 722, eva.gronwall@svenskakyrkan.se

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, inklusive konferenser, kongresser och event.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.